ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Система за избор на продукти и консултации medias

КОНТАКТ
 
Иглени лагери масивни

Комбинирани иглени лагери

Комбинираните иглени лагери се състоят от радиални иглени лагери с аксиално натоваряема част.

X-life

Комбинираните иглени лагери са X-life-лагери При тези лагери грапавостта и точността на формата на работните пътечки е оптимизирана. Това води до по-висока товароносимост и по-дълъг живот.