Доставчици

Логистика

Стандартизираните логистични процеси в снабдяването допринасят значително за постигане на фирмените цели на Schaeffler Group.

Спазването на описаните процеси и норми гарантира предотвратяването на грешки и води до непрекъснато подобряване на процесите на снабдяване.

По-долу са обобщени всички актуално валидни и засягащи логистиката на снабдяването документи на Schaeffler Group.