Доставчици

Организация на покупките

Търговската организация на Schaeffler Group се отличава с голямо разнообразие на продуктите и висока степен на интернационализиране на пазара за производствени средства. За нашите производствени обекти в целия свят работят голям брой сътрудници, които се занимават с осигуряването на суровини, заготовки и готови продукти. Навсякъде са валидни нашите високи изисквания към качеството на доставените продукти от нашите партньори.