Доставчици

Качество

Конкурентноспособността и позицията на Schaeffler Group на световния пазар решаващо се определя от качеството на нейните продукти. При това безупречното качество и надеждност на закупените от доставчици продукти и услуги имат решаващо влияние върху високо механизираните производствени процеси и качество на произвежданите продукти.

Изискванията за качество на Schaeffler Group към нейните доставчици бяха обобщени на база на международните стандарти за качество.