Указания за защита на данни

Радваме се за проявения от Вас интерес към нашия концерн и нашите продукти. При ползването на предлаганите от нас онлайн информации и услуги защитата на Вашата лична сфера е от голямо значение.

Когато се събират и обработват лични данни, взимаме под внимание законовите разпоредби на страната, в която се намира седалището на обработващото данните звено.

Събиране и обработване на лични данни

Когато посещавате нашите уеб страници, уеб сървърите ни запаметяват стандартно името на Вашия интернет доставчик, IP-адреса, уеб страницата, от която ни посещавате, уеб страниците, които посещавате при нас, както и датата и продължителността на посещението. Използването на IP-адреса се ограничава до технически необходимия обем, съкращава се за целите на статистиката и по този начин се използва само анонимно. Данните не са свързани с персонални данни. Ние използваме бисквитки, за да разпознаваме преференциите на посетителите и съответно да структурираме оптимално нашите уеб страници. Отделният ползвател остава анонимен. Персонални данни се запаметяват само тогава, когато Вие доброволно ни предоставите същите при предложените онлайн услуги.

Имайте предвид и следните информации за използването на Google Analytics:

Тази уеб страница използва Google Analytics, уеб услуга за анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва т.нар. „бисквитки“ - текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването от Вас на уеб страницата. Генерираните чрез бисквитките информации за Вашето използване на тази уеб страница се прехвърлят по правило към сървър на Google в САЩ и се запаметяват там.

В случай на активиране на IP-анонимизирането на на тази уеб страница, Вашият IP-адрес предварително се съкращава от Google в рамките на страните членки на Европейския съюз или в други договорни страни по споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP-адрес се прехвърля от Google на сървър в САЩ и там се съкращава. По поръчка на оператора на тази уеб страница Google ще използва тези информации, за да оцени Вашето използване на уеб страницата, да изготви доклади за активностите на уеб страницата и да предостави на оператора уеб страницата допълнителни, свързани с използването на уеб страницата и използването на интернет услуги.

Предоставеният от Вашия браузър в рамките на Google Analytics IP-адрес не се свързва с други данни на Google. Чрез съответни настройки на софуера на Вашия браузър Вие можете да възпрепятствате запаметяването на бисквитките; ние обаче Ви обръщаме внимание, че в такъв случай няма да можете да използвате в пълен обем различните функции на тази уеб страница. Освен това Вие можете да възпрепятствате събирането от Googlе на генерираните чрез бисквитките и отнасящи се до Вашето ползване на уеб страницата данни (вкл. вашия IP-адрес), както и обработването на тези данни от Google, като свалите и инсталирате предоставения на разположение Browser-Plugin от следния линк: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)

Също така Вие можете да възпрепятствате събирането на данни от Google Analytics, като кликнете върху следния линк (Google Analytics deaktivieren). Поставя се една Opt-Out-бисквитка, която препятства бъдещото събиране на Вашите данни при посещение на тази уеб страница.

По-подробна информация за условията на използване и защита на данните ще намерите на: http://www.google.com/analytics/terms/de.html респ. на https://www.google.de/intl/de/policies/. Обръщаме Ви внимание, че в тази уеб страница Google Analytics е разширено с кода „anonymizeIp;“, за да се гарантира анонимното събиране на IP-адреси (т.нар. IP-скриване).

Ползване и препращане на лични данни, цели и възможност за избор

Ние ползваме техническите данни за целите на администрирането на интернет-страниците. Вашите лични данни използваме за администриране на проявяващи интерес и клиенти, за информация за нови продукти, продуктови анкети и за вътрешни маркетингови задачи в необходимия за това обем. Участието в такива акции е доброволно. Ако не сте съгласни с това, можете по всяко време да се откажете от тези услуги. Това става вътре в самата услуга или чрез имейл на дадения за това адрес. След това ние ще блокираме Вашите данни за по-нататъшна употреба. Нашите сътрудници са задължени да пазят в тайна Вашите лични данни.

Сигурност

Schaeffler Group прилага технически и организационни мерки за сигурност, за да пази управляваните от нас Ваши данни от случайно или умишлено унищожаване, манипулиране, загуба или от достъп на неоторизирани лица. Тези мерки за сигурност постоянно се усъвършенстват съобразно най-новите технически възможности.

Нашите интернет-страници могат да съдържат линкове към интернет-страници на други доставчици. Нашите указания за защита на данните не важат за тези интернет-страници.

Право на информация и право на отмяна

Вие имате право при заявка да получавате безплатна информация за персоналните данни, които са събрани за Вас. Освен това имате право на корекция на неверни данни, блокиране и изтриване на Вашите лични данни, ако това не противоречи на определени със закон задължения за съхранение. Въпроси във връзка с личните данни можете да изпращате на следния адрес:

Thomas Biedermann
Пълномощник за защита на данните
Schaeffler AG
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Bundesrepublik Deutschland
Datenschutz@schaeffler.com

 

Schaeffler използва бисквитки, за да Ви гарантира оптимално използване. Чрез по-нататъшното използване на тази страница вие приемате използването на бисквитки. Допълнителна информация

Приемам