Публикации
 

Каталог | 2018-06
Mounting and Maintenance of Rolling Bearings
Products Services Training

 
КОНТАКТ
 
Услуги за индустрията

Услуги

Услуги за индустрията

Schaeffler Group предлага независимо от производителя на лагеруването голям брой услуги за целия цикъл на живот на търкалящия лагер: като се започне от монтажа, премине се през поддръжката и се стигне до ремонта на лагери.

По време на работната фаза експертите на Schaeffler Group оказват съдействие със сервизни услуги в областта на следене на състоянието и корективна поддръжка. За фирми, които искат да придобият познания в областта на търкалящите лагери и следене на състоянието, е на разположение предлагането на обучения и консултации от страна на Schaeffler Group. Клиентите печелят от компетентността на един от водещите производители на търкалящи и плъзгащи лагери.

Монтаж и демонтаж

Експертите от сферата на услугите за индустрията на Schaeffler Group предлагат монтажни услуги за търкалящи лагери от всички браншове. Задълбочени познания и богат опит има за всички браншове. Монтьорите от услуги за индустрията на Schaeffler Group са обучени специалисти, които могат да помогнат в целия свят надеждно, бързо и компетентно.

Мазане

В повече от половината от всички случаи причината за преждевременното повреждане на търкалящите лагери е недостатъчното мазане, което води до наплануван престой на машините. С помощта на подходящи греси за различни работни и околни условия, както и определянето и спазването на интервали и количества за мазане значително се удължава живота на ротиращите елементи в машините.

Следене на състоянието

Безаварийната и оптимална работа на комплексни машини и инсталации се постига само чрез свързана със състоянието поддръжка. Schaeffler Group използва приоритетно вибродиагностиката, а освен това се наблюдават и други параметри и се прилагат други методи като напр. ендоскопия. Нашите методи позволяват откриването на повреди в машините в един много ранен стадий. по този начин повредените елементи могат да се подменят в рамките на плануваните престои. Неплануваните престои се предотвратяват. Според вида на инсталацията и нейното значение за производствения процес при следене на състоянието се използва непрекъснатото следене (online) или регулярното следене (offline).

Корективна поддръжка

Ако е бил диагностициран проблем, то той трябва възможно най-бързо да бъде отстранен. Два от най-честите проблеми, дебаланс на напр. помпи и вентилатори както и неправилно балансирани един спрямо друг машинни компоненти, могат да бъдат корогирани директно от експертите на Schaeffler Group.

Ремонта на търкалящи лагери

Много от лагерите при работа в рамките на поддръжката биват сменяни, въпреки че не са достегнали границата на своя живот. В тези случаи ремонтът на търкалящи лагери е икономически атрактивна алтернатива.

Консултиране, намаляване на общите разходи

Чрез комплекно консултиране във връзка с поддръжката експертите на Schaeffler имат ценен принос в оптимирането на процесите и намаляването на общите разходи (TCO).

Затова с оглед количествени аспекти на ползата за клиента се разясняват технически теми. Това обхваща процесите от производството и поддръжката, машините и инсталациите, както и целите на клиента. По тази причина Schaeffler провежда интензивни анализи на място като идентифицира техническите потенциали за подобрения в инсталациите и оценява същите от икономически и организационни аспекти.

Така заедно с клиентите се разработват концепции, които са оптимално насочени към ситуацията и изискванията на фирмата. Целта е отделните решения да се интегрират в едно общо решение.

 

Schaeffler използва бисквитки, за да Ви гарантира оптимално използване. Чрез по-нататъшното използване на тази страница вие приемате използването на бисквитки. Допълнителна информация

Приемам