КОНТАКТ
Публикации
 

Таблица с параметри | 2010-07
Products in continuous casting plant

 
 

Таблица с параметри | 2010-12
Products for ladle turrets in continuous casting plant

 
 

Таблица с параметри | 2010-07
Products for Strand Guide Rolls in Continuous Casting Plant

 
Производство на стомана

Инсталация за непрекъснато леене

Въртящ се купол за леярски кофи

Важна съставна част на инсталацията за непрекъснато леене е въртящият се купол за леярски кофи. Той служи като държач за леярските кофи (тегло до 300 тона). С помощта на въртящия се купол леярските кофи се въртят последователно в позиция за леене и зареждане. Тази функция гарантира непрекъснатата работа на инсталацията за непрекъснато леене. Докато се излее едната кофа, втората старна се заменя с пълна кофа.

Лагерите във въртящия се купол за леярски кофи достигат въпреки големите усилия и моменти продължителност на използване повече от 10 години.

Използват се цилиндрично-ролкови лагери и аксиални самонагаждащи се ролкови лагери с диаметър над 1000 мм и  шарнирни лагери Elges.

 
 

Ролкова направляваща

В инсталациите за непрекъснато леене участъкът за леене се подпира чрез ролки и се обръща от вертикално в хоризонтално положение. За да се ограничи провисването, ролките са подпрени по тяхната дължина на няколко места с търкалящи лагери.

Тези лагери са подложени на високи натоварвания, ниски обороти, пръски вода и високи температури.

За лагеруването на ролките се използват самонагаждащи се ролкови лагери и цилиндрично-ролкови лагери в отворено, капсуловано, неделимо респ. делимо изпълнение, а в горните сегменти се използват иглени лагери.

Лагерите в инсталациите за непрекъсанто леене имат  в зависимост от мястото на приложение и поддръжката живот от една до няколко години. Важни фактори, коеито влияят, са вида и качеството на уплътняващите части.

 

Schaeffler използва бисквитки, за да Ви гарантира оптимално използване. Чрез по-нататъшното използване на тази страница вие приемате използването на бисквитки. Допълнителна информация

Приемам