Приложения

Предавки за кораби

Технически данни

  • Задвижваща мощност: P = 5 475 kW
  • Обороти на входа: 750 min –1
  • Изходни обороти: 209 min –1
  • Работна температура: около 50 °C

Изисквания

  • Висока експлоатационна надежност 
  • Добро уплътнение при задбордни задвижвания
 
 
 
Избор на лагери

Вал на съединител

Валът на съединителя е лагеруван от страната на задвижването със самонагаждащ ролков лагер 23248B.MB (1) като фиксиран лагер и на срещуположната страна с цилиндрично-ролков лагер NU1056M (2) като плаващ лагер. Валът предава само въртящия момент. Неговите лагери са натоварени само от минималните сили на собственото тегло и от малките сили на зъбното колело от спомагателно изходно звено. Размерите на лагера произтичат от конструкцията, което води до по-големи лагери, отколкото изисква натоварването. Поради това е излишно да се взема предвид експлоатационния живот.

Задвижващ вал

При завдижващия вал радиалните сили на зъбното зацепване се поемат от два самонагаждащи ролкови лагера 23248B.MB (3,4). Аксиалните сили на главната посока на въртене при преден ход се поемат отделно от един аксиален самонагаждащ ролков лагер 29434E (5). Лагерът 23248B.MB (4) от лявата страна поема допълнително най-малките аксиални сили в противоположната посока. Настроен е с минимална хлабина срещу аксиалния самонагаждащ ролков лагер и е предварително натегнат с пружини. Предварителният натяг осигурява при смяната на натоварването ролките и работните пътечки на аксиалния лагер да не се отделят една от друга, а да се търкалят постоянно без приплъзване една върху друга. Външният пръстен на аксиалния самонагаждащ ролков лагер не е подпрян в корпуса радиално, за да не може този лагер да пренася радиални сили.

Изходен вал

При изходния вал радиалните и аксиалните сили се поемат напълно отделно. Радиалните сили се поемат от два самонагаждащи ролкови лагера 23068MB (6). На мястото на фиксирания лагер от страната на изходното задвижвано звено един аксиален самонагаждащ ролков лагер 29464E (7) поема разликата от винтовата теглителна сила при преден ход и аксиалните сили, действащи върху зъба. Минималните аксиални сили при заден ход се поемат от по-малкия аксиален самонагаждащ ролков лагер 29364E (8). И тези два аксиални лагера са настроени с минимална аксиална хлабина един спрямо друг, натегнати са предварително с пружини и не са подпряни радиално в корпуса.

 

Schaeffler използва бисквитки, за да Ви гарантира оптимално използване. Чрез по-нататъшното използване на тази страница вие приемате използването на бисквитки. Допълнителна информация

Приемам