Лагери за тягови двигатели

Цилиндрично-ролкови лагери

Цилиндрично-ролкови лагери с масивен месингов сепаратор
 
Токоизолирани лагери
 
 

Цилиндрично-ролковите лагери от десетилетия са се доказали при лагеруването на тягови двигатели на всички видове релсови транспортни средства и средства за крайградски транспорт. Те се доразработват непрекъснато за да могат техните експлоатационни качества да съответстват на изискванията към модерните релсови превозни средства.

Едноредните цилиндрично-ролкови лагери предлагат в сравнение с другите конвенционални конструкции лагери предимството на лесно разглобяване на вътрешен пръстен и на външен пръстен с ролков венец. По този начин за потребителя се предлагат практически улеснения по отношение на монтажа, демонтажа, поддръжката и техническия преглед. За да се предотвратят напрежения по ръбовете цилиндрично-ролковите лагери FAG са изпълнени с модифициран линеен контакт между ролките и работните пътечки.

Цилиндрично-ролкови лагери с токоизолация

При лагерите на електродвигателите могат да се появат повреди от протичането на ток при неблагоприятни условия. Магнитни асиметрии, които не могат да се избегнат и при много добро производство на двигатели, предизвикват разлика в напрежението между ротора и статора. Токовата верига се затваря чрез лагера.

За да се предотврати това, ние предлагаме иновационни, токоизолирани лагери, между тях и хибридни лагери с керамични търкалящи тела.

  • Напластени с оксидна керамика външни или вътрешни пръстени за пробивни напрежения до напр. мин. 1000 V
  • Хибридни лагери с търкалящи тела от токоизолирана керамика

 

Schaeffler използва бисквитки, за да Ви гарантира оптимално използване. Чрез по-нататъшното използване на тази страница вие приемате използването на бисквитки. Допълнителна информация

Приемам