Продукти & Обслужване

Линейни търкалящи лагери и линейни плъзгащи лагери

Линейните лагери са елементи за лагеруване на предавателни движения. Както при въртящите лагери и тук се прави разлика дали възникващите силите се пренасят от търкалящи или плъзгащи елементи.

Изискванията към линейните компоненти са толкова разнообразни, колкото и техните приложения. Така например при транспортни и подвеждащи системи основно значение има скоростта и точността, докато при измервателните машини се обръща повече внимание на прецизността и коравината. За да се открие точното линейно водене за съответната задача, значение има не само богатият асортимент от продукти, но и компетентната консултация. INA предлага и двете: Широка линейна програма, комбинирана с компетентен сервиз. Разнообразното стандартно оборудване на направляващите може да се оптимизира още повече с една програма за принадлежности, съответстваща на конкретното приложение.

Всяка линейна конструкция има характерни качества, които я правят особено подходящ за определени случаи на лагеруване. Общовалидните правила за избор на вида на направляващата могат да се приложат само при определени условия, защото почти винаги трябва да се вземат под внимание и да се премислят много допълнителни фактори. Така заедно с натоварването, ускорението, скоростта и хода трябва да се имат предвид и други фактори, които могат да окажат влияние като например температура, мазане, вибрации, монтаж, поддръжка и т.н.

Линейни търкалящи лагери

Линейните търкалящи лагери се предлагат като профилни направляващи шини,  направляващи с ходови ролки, цилиндрични направляващи с линейни сачмени лагери, направляващи с плоски сепаратори, ролкови и сачмени направляващи танкети, както и задвижвани линейни възли (модули и маси). Освен това INA произвежда специални миниатюрни направляващи, предназначени за най-малки конструктивни пространства като например в механотрониката и фината механика. Тези малки, особено товароносими, без триене и с висока твърдост елементи се предлагат със  сепараторни и танкетни направляващи. Чрез тяхната компактна конструкция те често заместват решения, които ангажират повече пространство.

Направляващите се състоят от възел от шина и количка, система от линейни лагери и валове или са възли от шина-шина с разположени между тях междинни плоски сеператори с ролкови респ. сачми. Задвижваните линейни възли са едноосови или многоосови комплексни системи с механична направляваща система, електродвигател и управление, съгласувано със системата.

Линейните направляващи са готови за монтиране фиксирани лагери за предимно неограничени ходове. Направляващите с плоски сепаратори и комплектите с линейни направляващи се прилагат с малки изключения заради кинематиката на сепаратора при ограничени ходове. Лагерите поемат сили от всички посоки - без посоката на движение - и моменти по всички оси. Цилиндричните направляващи с линейни сачмени лагери са подходящи за натоварвания от две посоки и компенсират статични несъосности на вала. За висока коравина и точност, които често са необходими при работа, повечето елементи са предварително затегнати фабрично или се затягат предварително при монтажа. Чрез различните класове на точност и предварително затягане могат да се реализират приложения с високи изисквания за водене и позициониране.

За определяне на размера на направляващата на първо място се взема големината и вида на натоварването, както и изискванията към продължителността на употреба и експлоатационна сигурност на лагеруването. Най-общо казано при сравними външни размери ролковите лагери могат да понесат по-големи натоварвания в сравнение със сачмените направляващи. При по-малки до средни натоварвания и динамични движения по-често се прилагат сачмени направляващи, при високи натоварвания се използват ролкови направляващи. Ако трябва да се поемат особено големи натоварвания, най-подходящи са направляващите с плоски сепаратори и ролковите направляващи танкети.

Линейни плъзгащи лагери

Ако при търкалящите лагери лагеруващите елементите са разделени един от друг чрез търкалящи части - търкалящите тела, при плъзгащите лагери подвижният елемент се плъзга върху неподвижна шина или вал. В зависимост от конструкцията на направляващата плъзгащият слой се нанася върху подвижния респ. фиксирания елемент. Мазането става със мазилни вещества, които се поставени в плъзгащия слой.

Линейните плъзгащи лагери са линейни фиксирани лагери за неограничени ходове. Тези надлъжни направляващи се предлагат като миниатюрни плъзгащи направляващи, като INA-линейни плъзгащи лагери и възли от плъзгащи лагери както и като плоски направляващи. Миниатюрните плъзгащи направляващи се състоят от една система шина-количка с плъзгащ слой, който не се нуждае от поддръжка, INA линейни възли от плъзгащи лагери, от INA-втулка, която е разположена в пръстен от лек метал. Плоските направляващи са системи от шини, при които плъзгащата повърхност върху носещата шина има плъзгащо покритие, което се нуждае от минимална поддръжка.

Направляващита с плъзгащи лагери имат с минимално износване, поемат голямо статично натоварване, стабилни са спрямо удари и замърсяване, безшумни са и работят плавно. Плъзгащите направляващи не трябва да се мажат, материалите, които не се нуждаят от специална поддръжка, имат добро поведение при аварии. Благодарение на многобройните си специфични качества плъзгащите направляващи се използват в много области, по-специално тогава, когато лагерният възел не трябва да се нуждае от специална поддръжка респ. се нуждае от минимална поддръжка, съществува опасност от недостатъчно мазане или не е желателно респ. не е допустимо да се използва мазилно вещество.

Животът на една линейна плъзгаща направляваща зависи основно от нейното натоварване, скоростта на плъзгане, температурата и продължителността на включване. Освен това трябва да се имат предвид и други ограничителни фактори като например замърсявания, корозия при сух режим на работа или възможно остаряване на мазилното вещество при недостатъчно мазане. Поради тези причини номиналната продължителност на живот е само ориентировъчна стойност.

При изчислението не могат да се предвидят много други влияния, оказвани върху линейните плъзгащи лагери. Затова опитите, провеждани при условия на приложение, дават най-сигурните данни за използването и живота на направляващата в съответното приложение.

 

Schaeffler използва бисквитки, за да Ви гарантира оптимално използване. Чрез по-нататъшното използване на тази страница вие приемате използването на бисквитки. Допълнителна информация

Приемам