ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
 
Публикации
 

Каталог | 2019-01
Rolling bearings
Ball bearings, Roller bearings, Needle roller bearings, Track rollers, Bearings for screw drives, Insert bearings/housing units, Bearing housings, Accessories

 
КОНТАКТ
 
Търкалящи лагери и плъзгащи лагери

Аксиални цилиндрично-ролкови лагери / аксиални цилиндрично-ролкови венци / аксиални опорни шайби

Аксиални цилиндрично-ролкови лагери

Аксиалните цилиндрично-ролкови лагери са комбинирани от аксиални цилиндрично-ролкови венци, шайби за корпус и шайби за вал.
Лагерите имат много ниска аксиална височина, висока товароносимост, голяма коравина и поемат аксиални сили в една посока.

Аксиални цилиндрично-ролкови венци

Аксиалните цилиндрично-ролкови венци се състоят от аксиални сепаратори с една или две редици цилиндрични ролки. Венците имат много ниска аксиална височина, висока товароносимост и голяма коравина. Те поемат аксиални сили от една посока и действат в радиална посока  като освободени лагери. Аксиалните венци се комбинират с шайби за корпуси респ. валове или се интегрират директно в придъединителната конструкция. Ако се монтират без шайби за аксиални лагери, то работната пътечка трябва да е изпълнена като работна пътечка за търкалящи лагери.

Шайби за корпус

Шайбите за корпус са изработени със стружкоотнемане, обвиващата повърхнина е шлифована, работната повърхност е най-фино обработена. Те са с възможност за центриране от външната страна и се комбинират с аксиални венци, ако съседната гранична повърхност не може да се използва като пътечка на търкаляне.

Шайби за вал

Шайбите за вал са изработени със стружкоотнемане, отворът е шлифован, работната повърхност е най-фино обработена. Те могат да се центрират отвътре и са комбинирани с аксиални венци, ако съседната граничната повърхност не може да се използва като работна повърхност.

Опорни шайби

Опорните шайби могат да се използват като шайби за корпус и вал. Отворът и страничната повърхнина са струговани, работната повърхност е шлифована.

 

Schaeffler използва бисквитки, за да Ви гарантира оптимално използване. Чрез по-нататъшното използване на тази страница вие приемате използването на бисквитки. Допълнителна информация

Приемам