ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Система за избор на продукти и консултации medias

Публикации
 

Каталог | 2019-01
Rolling bearings
Ball bearings, Roller bearings, Needle roller bearings, Track rollers, Bearings for screw drives, Insert bearings/housing units, Bearing housings, Accessories

 
 

Каталог | 2016-06
Large Size Bearings
Ball bearings Roller bearings Back-up rollers Spherical plain bearings Bearing housings Accessories

 
Продукти & Обслужване

Търкалящи лагери и плъзгащи лагери

Лагерите за въртеливо движение се изпълняват като търкалящи лагери или като плъзгащи лагери. И тук се прави разлика дали възникващите силите се пренасят между движещите се една спрямо друга части чрез търкалящи или плъзгащи елементи.

Търкалящи лагери

Търкалящите лагери се състоят най-общо от два лагерни пръстена с интегрирани пътечки на търкаляне. Между пръстените са поставени търкалящи тела, които се търкалят по пътечките на търкаляне. Като търкалящи тела се използват сачми, цилиндрични ролки, иглени ролки, конусни ролки и бъчвообразни ролки. Търкалящото се тяло по принцип се води от сепаратор, той държи тези тела на равномерно разстояние едно от друго и предотвратява допирът между тях. При иглените лагери и самонагаждащите ролкови лагери без борд сепараторът допълнително осигурява правилното положение на оста на тялото на ролката. Ако лагерите са разглобяеми то сепараторът държи търкалящите тела и по този начин улеснява монтажа на лагерите. За специални приложения се използват и сачмени, ролкови и иглени търкалящи лагери без сепаратор.
Стандартният материал за сепаратори от ламарина е стоманата, за някои приложения се използва месинг. Масивните сепаратори се изработват от месинг, стомана, текстолит и други материали. Широко са разпространени и сепаратоли от термопластични пластмаси, най-вече такива от полиамид, подсилен със стъкловлакно.
Пръстените и търкалящите тела са изработени предимно от хромова стомана, използва се и цементационна стомана. Специалните лагери за екстремни условия на работа - натоварване, обороти, температура, корозия - се състоят от температуроустойчиви и/или неръждаеми стомани, пластмаса, керамика както и от други материали.
Търкалящите лагерите са отворени, както и едностранно и двустранно капсуловани. Най-търсените видове уплътнения са уплътнители за пролуки и маншетни уплътнители.

Особености и употреба

Всяка конструкция търкалящи лагери има характерни качества, които я правят особено подходяща за определени случаи на лагеруване. Общовалидни правила за избор на вида на лагера могат обаче да се формулират само условно, защото почти винаги трябва да се вземат под внимание и да се оценят голям брой допълнителни фактори. Така най-често заедно с натоварването и оборотите трябва да се имат предвид и влиянието например на температурата, маането, вибрациите, монтажа, поддръжката и т.н. В много случаи от околната конструкция се определя поне един от основните размери на лагера - най-често диаметъра на отвора.
Търкалящите лагери за предимно радиални натоварвания се наричата радиални лагери. Повечето радиални лагери поемат комбинирани натоварвания, напр. сачмени лагери, сачмени лагери с ъглов контакт, конусно-ролкови лагери или самонагаждащи ролкови лагери. Цилиндрично-ролковите лагери N, NU, повечето иглени лагери, иглени втулки както и иглени венци могат да се натоварват радиално.
Като аксиални лагери се означават търкалящи лагери предимно за аксиални натоварвания. Аксиалните самонагаждащи ролкови лагери и едностранно действащите аксиални сачмени лагери с ъглов контакт поемат комбинирани аксиални и радиални товари. Останалите аксиални лагери са подходящи само за аксиални натоварвания.
Ако в радиална посока няма достатъчно пространство, се избират лагери с малка височина на напречното сечение, например иглени венци, иглени лагери без или със вътрешен пръстен, сачмени лагери и самонагаждащи ролкови лагери от определени серии.
Ако аксиалното пространство е ограничено, при радиално и комбинирано натоварване са подходящи типоразмерни серии едноредови цилиндрично-ролкови лагери,  сачмени лагери или сачмени лагери с ъглов контакт. За аксиални натоварвания се използват аксиални иглени венци, аксиални иглени лагери или аксиални сачмени лагери от определени серии.
Друга особеност е начинът, по който лагерите водят даден вал. Има лагери, които допускат аксиални измествания, лагери, които водят вала в едната или в двете аксиални посоки и такива, които се движат под ъгъл и по този начин допускат наклонени положения на присъединителната конструкция.
За определяне на размера на лагера на първо място са определящи големината и вида на натоварването - динамично или статично - товароносимостта на лагера както и изискванията към продължителността на живот и експлотационната сигурност на лагерите. Въртящите лагери са динамични. Статично се натоварват лагери при много бавно относително движение между лагерните пръстени, при въртящи движения и при натоварвания в състояние на покой. В общи линии при еднакви външни размери ролковите лагери могат да понесат по-големи натоварвания в сравнение със сачмените лагери. При по-малки и средни натоварвания по-често се прилагат сачмени лагери, при по-високи натоварвания и по-големи диаметри на вала по-често се използват ролкови лагери.

Плъзгащи лагери

Плъзгащите лагерувания както и търкалящите лагерувания имат за задача да подпират или да водят движещи се една спрямо друга части. При това те трябва да поемат и да пренасят възникващите сили. Ако при търкалящите лагерувания лагеруващите елементите са разделени един от друг чрез търкалящи части - търкалящите тела, при плъзгащите лагерувания движеният конструктивен елемент - най-често това е вал шийка или лайстна - се плъзга върху плъзгащата повърхнина на неподвижна лагерна букса, лагерна черупка или плъзгаща лента. Плъзгащото движение по този начин става директно между плъзгащото покритие на тялото на лагера и съответно лагеруваната част. Мазането се гарантира от мазилни вещества или представлява твърд слой, нанесен върху опорно тяло. При радиално движение хлабината на лагера между вала и плъзгащото покритие осигурява подвижността на плъзгащите се части.

Плъзгащите лагери са радиални лагери, аксиални лагери, ленти, получерупки и много други конструктивни форми. Те работят безшумно, подходящи са най-вече, когато трябва да се поемат високи натоварвания при сравнително бавни въртеливи и накланящи се движения, както и при високи и ниски температури. Благодарение на многообразните специфични качество те се използват в почти всички области на индустрията, по-специално тогава, когато пространството за вграждане е ограничено.

 

Schaeffler използва бисквитки, за да Ви гарантира оптимално използване. Чрез по-нататъшното използване на тази страница вие приемате използването на бисквитки. Допълнителна информация

Приемам