ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Желаете ли да се причислите към нашите одобрени доставчици?

Тук ще научите повече

 
Организация на покупките

Философия на покупките

Успехът на групата Шефлер зависи до голяма степен от успешната работа на нашите доставчици. Нашите търговски отдели по целия свят търсят постоянно нови подходящи доставчици, които да осигурят нашата главна цел - повишаване удовлетвореността на клиентите.

Силните партньори на нашата фирма се отличават със следните характеристики:

Гарантирано изпълнение на поставените срокове

Висока гъвкавост, надеждност и компетентност при решаване на проблемите - това е силата на нашата фирма

Отговорност при управление на разходите

Важна част от нашата калкулация на разходите се основава на ценообразуването от нашите доставчици. Поради тази причина ние очакваме прозрачност при ценоообразуването.

Отговорност за качеството

Вашата философия по отношение на гарантиране на качеството се основава на правилата на "стратегията за нулеви грешки" и непрекъснатото подобряване по отношение на разходи, качество, срокове и обслужване. Вие работите със съвременна и ефикасна система за управление на качеството. За определени браншове е необходимо сертифициране по ISO 9001, ISO TS 16949 или AS 9000, което е основна предпоставка за съвместна работа.

Опазване на околната среда

Спазването на действащите закони и наредби е минималното изискване към нашите доставчици. Желателно е сертифициране по ISO 14001 и/или EMAS, за определени браншове е задължително.

Съвместна работа

Ние очакваме "зрели" партньори на пазара, които да ни подкрепят с креативност и иновативно мислене при изграждането на технологично лидерство. В тази връзка Вие прилагате инструменти като стойностен анализ, стандартизиране, техническо прецизиране и други.

 

Schaeffler използва бисквитки, за да Ви гарантира оптимално използване. Чрез по-нататъшното използване на тази страница вие приемате използването на бисквитки. Допълнителна информация

Приемам